1984 G.O.

DEJA VU. Déjà vu (z francúzštiny, doslova „Už videné“, vyslovované [deʒa vy]) označuje v psychológii jav (tiež nazývaný paramnézia), kedy má človek z ničoho nič intenzívny pocit niečoho už predtým prežitého, videného alebo počutého. V bežnej reči alebo napr. v divadelnej kritike môže ale znamenať tiež proste niečo, čo „sme už videli“, čo nie je originálne, pôvodné.

Psychológia Déjà vu
Déjà vu ako psychologický termín prvýkrát použil francúzsky psychológ Émile Boirac roku 1876 a spopularizoval v knihe Budúcnosť psychologických vied (L’Avenir des sciences psychiques, 1917). Pocit déjà vu je obvykle sprevádzaný pocitom dôvernej známosti, ale tiež niečoho zvláštneho, neobvyklého až tajomného. „Predchádzajúca“ skúsenosť je často priložená predchádzajúcemu snu, ale často je prítomný pocit, že táto skúsenosť bola samozrejme prežitá v minulosti. Skúsenosť déjà vu sa zdá byť dosť bežná, pretože prieskumy uvádzajú že viac ako 70 % populácie uvádza, že pocit déjà vu aspoň jedenkrát zažili. Odkazy na skúsenosť s déjà vu sa dajú nájsť tiež v literatúre v minulosti, čo znamená, že nejde o nový fenomén.

Toľko z wikipedie o tomto jave ( link )

 

Po dlhej dobe som sa dostal ku knižke Georga Orwella – 1984. Začítal som sa a po dvoch dňoch celé dočítal. Po prvých stránkach som mal pocit, že píše o súčasnom Slovensku. O súčasnej realite. Deja vu. Zamýšľam sa, či sa súčasná vládna garnitúra príliš neinšpirovala tou knihou, Poskytuje dokonalý návod. Realizovaný v súčasnej dobe. Pričasto mám v poslednej dobe pocit DEJA VU. Veľký brat nás pozoruje. Milujeme Veľkého brata. Presne tam rozoberá ako fungovať v diktatúre. To sa deje v našich médiách a všade okolo. Zarazilo ma, že aj históriu už meníme.

 

link na audioknihu v youtube.com :    časť 1 a  časť 2

link na knihu v PDF formáte : kniha

Video filmu :  1984 z roku 1956  a  1984 z roku 1984