školstvo

Ján Amos Komenský

Zakázané myšlienky

Vzdelanie je dôležité. Je našou povinnosťou vzdelávať všetkých a trvať na vyššej kvalite vzdelávacieho systému. Prečo ? Existuje veľa dôvodov. Ale niektoré sú vážne dôležité. Včera som sa pýtal pár ľudí, kedy skončila druhá svetová…

čítajte ďalej