Cena ľudského života

https://www.cas.sk/clanok/451210/pri-nehode-lipsica-zomrel-chodec-72-co-tvrdil-poslanec-po-tragedii/https://www.cas.sk/clanok/451210/pri-nehode-lipsica-zomrel-chodec-72-co-tvrdil-poslanec-po-tragedii/

Aká je cena ľudského života ?

Keď nájdu užívateľa marihuany, tak sa mu snažia dať 8 rokov natvrdo.
Keď spravíte daňový delikt, a nie Ste pri peniazoch a nie Ste na správnej strane, tak 12-15 rokov
Keď zrazíte človeka a Ste na správnej strane, tak 3 roky podmienky 5 rokov skúšobná doba
https://www.cas.sk/clanok/451210/pri-nehode-lipsica-zomrel-chodec-72-co-tvrdil-poslanec-po-tragedii/

Výsledok – nemáte lowe, Vaša cena ľudského života sa rovná rokom pobytu vo väzení.
Máte lowe, zabijete človeka a podmienka …..

Stačí použiť správny uhoľ pohľadu ……